HỢP TÁC QUỐC TẾTRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRỊ MỤN ĐÔNG Y Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, trị mụn, chăm sóc da y tế:

1.  Mời chuyên gia y tế nước ngoài sang giảng dạy về chăm sóc da y tế.
2. Thăm quan học hỏi kinh nghiệm tại các nước có nền y học tiên tiến.Đặc biệt các quốc gia có nhiều thành tựu trong chuyên ngành chăm sóc da,chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp đông y:Hàn Quốc,Nhật Bản,Trung Quốc…

3. Tổ chức hoặc đồng tổ chức các buổi hội thảo về chuyên ngành chăm sóc da đông y,điều trị mụn đông y

4. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong phạm vi được phân công phân cấp.
Tư vấn trực tuyến